صفحه اصلی 

معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: خوبی پروژه‌های گاز و توسعه گاز رسانی این است که علاوه بر بحث رفاهی و آسایشی که برای مردم فراهم می‌کند، به دلیل این که تقریباً تمام کالای مصرفی این پروژه‌ها در داخل کشور تأمین می‌شود، باعث توسعه صنایع وابسته یا همان صنایع خرد می‌شود و عملاً علاوه بر رفاه مردم، توسعه کارخانه‌های کوچکی را که در سراسر کشور، محصولات مورد نیاز صنعت گاز را تولید می‌کنند را نیز به ارمغان می‌آورد.

ایشان ادامه دادند: در این صورت، این صنایع می‌توانند هم منافع خوبی داشته باشند و هم در شرایط سخت اقتصادی، به حیات خویش ادامه دهند، ضمن آن که در کنار توسعه‌های گازرسانی، این صنایع اشتغال‌زایی خوبی هم می‌توانند داشته باشند.  

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که بروز اختلاف در قراردادهای پیمانکاری دولتی، طبیعی است و طرح دعوی جهت حل و فصل اختلاف حادث در مراجع ذیصلاح، حق قانونی طرفین قرارداد است. بدین علت ساز و کارهای خاصی در رسیدگی به این نوع اختلافات توسط مراجع قضایی و شبه قضایی در نظر گرفته شده است. در شرکت ملی گاز نیز جهت رسیدگی به این قبیل شکایات مطرح شده، هیأتی به نام "هیأت حل اختلاف قراردادی" عهده دار این امر گردیده که بر اساس "شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی" ابلاغی از سوی وزارت نفت ( به شماره نامه 260112-28/1 تاریخ 1393/6/5) و به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادها به عنوان ساز و کاری برای حل اختلاف با هدف پرهیز از طولانی شدن اختلافات و یا لاینحل ماندن آن ها، همچنین جلوگیری از توقف پروژه ها و ممانعت از ایجاد زمینه های بروز فساد، اجرایی گردیده است.